Metodický deň pre materské a základné školy

ZŠ M. R. Štefánika Lučenec v spolupráci s Komisiou protispoločenskej činnosti Mesta Lučenec a CPPPaP Lučenec pripravili pre riaditeľov, pedagógov a preventistov materských a základných škôl dňa 7.6.2018 metodický deň v krásnych priestoroch Radnice Lučenec.

Podujatie bolo zorganizované v rámci projektu Odstránenie spoločenských bariér – základ spoločného úspechu, prostredníctvom ktorého získala ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci finančné zdroje na piatich asistentov učiteľa, školského psychológa a sociálneho pedagóga, čo základnej škole umožnilo vytvorenie inkluzívneho tímu.

Najdôležitejším bolo však spoločné stretnutie s cieľom poskytnúť príklady dobrej praxe – prezentovať programy, odborníkov, vymeniť si skúsenosti, diskutovať, inšpirovať sa pre skvalitňovanie každodennej pedagogickej praxe.

V odbornom programe vystúpili:

Mgr. Mariana Krupová, školská psychologička a Mgr. Monika Zakovičová sociálna pedagogička ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci, ktoré hovorili predovšetkým o každodennej intervencii v školských kolektívoch, individuálnej terapii so žiakmi, spolupráci s vedením školy, pedagógmi a rodičmi.

Mgr. Dušana Bieleszová, renomovaná mediátorka https://www.skolska-mediacia.sk/, šéfredaktorka portálu direktor.sk a časopisu Manažment školy v praxi, priblížila problematiku školskej a rovesníckej mediácie v prostredí škôl.

Ing. Agnesa Setničková, zástupkyňa riaditeľky školy na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci inšpirovala kolegov Programom vyučovania šťastia http://hodinastastia.sk/, ktorý je postavený na výsledkoch pozitívnej psychológie.

Mgr. Michaela Zubčeková Tatárová PhD. z CPPPaP Lučenec priblížila zúčastneným otázku dieťaťa s aspergerovým syndrómom v prostredí škôl.

Spoločné stretnutie prinieslo potrebu ďalšieho stretávania sa a výmeny skúseností, názorov. Otvoril sa nám priestor pre diskusie smerujúce k otázkam ako emociálna inteligencia a scitlivovanie detí, potreba detí zameraná na aktívne počúvanie a komunikáciu s nimi. Prezentovali sa podnetné programy ako Školská a rovesnícka mediácia a Program vyučovania šťastia. Ďalšou oblasťou bola problematika inklúzie, pri ktorej si uvedomujeme, že je pre nás výzvou a spoločne sa učíme.

Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy, člen Komisie prevencie protispoločenskej činnosti Mesta Lučenec

 

 

 

 

Zverejnené v kategórií Nezaradené

Pozvánka na metodický deň 7.6.2018

Pozvánka – metodický deň pre pedagógov 7.6.2018

Zverejnené v kategórií Nezaradené

Zasadnutie 21.3.2017

Zasadnutie_21.3.2017

Zverejnené v kategórií Zasadnutia

POZVÁNKA PRE PREVENTISTOV

Milí pedagogickí a odborní zamestnanci,

dovoľujeme si Vás pozvať na workshop, ktorý je zameraný na poskytnutie poradenstva vo vašej náročnej práci. Téma workshopu sa bude týkať rozvoja osobnosti detí, žiakov prostredníctvom príbehov.

Ako bojovať proti povrchnosti dnešného sveta?

 Ako sa priblížiť k deťom a dať im priestor na zdraví rozvoj ich osobnosti?

Na podobné otázky budeme hľadať spoločne odpovede pomocou knihy s názvom Moje zázračné príbehy, alebo o čom deti (ne)hovoria. Predstaví vám ju samotná autorka, psychologička Andrea Nagyová. V rámci stretnutia bude možné aj zakúpenie si kníh.

Workshop je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov MŠ, ZŠ – 1.stupňa, odborných zamestnancov školských zariadení a zamestnancov pracujúcich s deťmi.

Workshop sa uskutoční dňa 14. 3. 2017  o 9.30  do 12.30 hod. v priestoroch Divadla B.S. Timravy v Lučenci.

V prípade záujmu sa prihláste kliknutím na tento link:

https://docs.google.com/forms/d/1i0-q72Et2gtRKE3Bzy3IWV2mccdiCPzqzjjPYzkDGvc/edit

Zverejnené v kategórií Aktivity

BESEDA O KNIHE MENGELEHO DIEVČA

27. januára si pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Prežila ho aj Lučenčanka Viola Stern Fischerová. V piatok 27. januára 2017 v  Radnici v Lučenci sprostredkovala jej príbeh žiakom základných a stredných škôl ako aj občanom mesta Lučenec na besede Veronika Homolová Tóthová.

Príbeh spracovala v knihe Mengeleho dievča a na besede opísala žiakom hrôzy vojny, ktoré musela prežiť. Viola Fischerová prežila štyri koncentračné tábory, Mengeleho pokusy a nakoniec nacistom utiekla.

Dojímavý príbeh chytil za srdce aj žiakov základných a stredných škôl, pre ktorých je príbeh mementom pred nástrahami extrémizmu a intolerancie v spoločnosti.

Petra Šoltésová, žiačka 9. ročníka ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

V knihe sa mi veľmi páčilo, ako je všetko podrobne opísané. Pri niektorých stranách som si aj poplakala. Je hrozné, čo všetko si musela pani Viola vytrpieť v koncentračných táboroch, ale aj na ceste do nich. Som veľmi rada, že som sa mohla besedy zúčastniť. Bolo smutné aj počúvať, ako spolu plakali, keď jej pani Viola  o všetkom rozprávala. Dozvedela som sa aj to, že sa o pani Violke natočil aj dokument Neumlčaní. Určite si ho pozriem.

Žaneta Pitňová, žiačka 9. ročníka ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

Beseda bola veľmi zaujímavá ako samotná kniha. Kniha, ale aj beseda boli pre mňa, ako 15 – ročné dievča, veľmi inšpirujúce a poučné. Tá kniha mi dala toho viac o období, v ktorom som nežila. Veľa som o ňom čítala na wikipédii a na internete. Som vďačná za príležitosť, ktorá sa mi naskytla a mohla som ísť na túto besedu.

Zverejnené v kategórií Aktivity

Zasadnutie 25.1.2017

Zasadnutie 25.1.2017

Zverejnené v kategórií Nezaradené

Zasadnutie 7.12.2016

Zasadnutie 7.12.2016

 

Zverejnené v kategórií Zasadnutia

STRETNUTIE PREVENTISTOV ZŠ S OZ FÉNIX

Na 4. októbra 2016 pripravila Komisia prevencie protispoločenskej činnosti mesta Lučenec odbornú prednášku spojenú s diskusiou so Združením na ochranu a presadzovanie ľudských práv – Fénix za účasti  JUDr. Andreja Cifru, Mgr. Milana Barkáča, Mgr. Veroniky Chudjakovej a predsedníčky OZ Ing. Moniky Sabóovej

Prednáška bola určená pre preventistov z radov základných škôl v meste Lučenec. Zástupcovia OZ predstavili jeho činnosť a poslanie, zamyslenie nad hodnotovým rámcom súčasnej doby, finačným tlakom ovplyvňujúcim život mnohých ľudí bez rozdielu veku, vplyvom reklám či rýchleho riešenia finančných problémov. Otázka pôžičiek a úverov je veľmi citlivá otázka, aktuálny problém mnohých ľudí. Ľudia sa naučili žiť na dlh!

OZ ponúklo preventistom aj niektoré z praktických zásad. Jednou z nich aj, že by sme nemali podľahnúť tlaku, neunáhliť sa v konaní a rýchlo podpísať zmluvu. Dôležitá je rada od osoby, ktorej dôverujeme alebo od odborníka. Zmluvám nemusí bežný občan rozumieť, obsahujú rôzne cudzie výrazy či právne formulácie. Preto je rada od odborníka skutočne radou nad zlato!

Ďalšou praktickou informáciou je neveriť typom ľudí ako sú podomoví predajcovia. Seriózne firmy neuzatvárajú zmluvy takýmto spôsobom. Neuzatvárajme zmluvy ani telefonicky, vyžiadajme si zmluvu písomne, preverme si informácie.

Na stretnutí často zaznelo, že nikdy nie je neskoro požiadať o pomoc. Zaznelo aj to, že OZ dokáže pomôcť ale iba tomu, kto si chce dať pomôcť, bude zodpovedný, odhodlaný a vytrvalý. Najdôležitejšou otázkou pri práci s klientom je otázka získania prehľadu aktuálneho stavu situácie uzavretých zmlúv a výziev s nebankovými spoločnosťami. Následne je to otázka zadefinovania cesty, ktorou sa musí klient v spolupráci s OZ vybrať. Bez súčinnosti samotného klienta nie je možné realizovať akúkoľvek pomoc.

A prečo práve preventisti základných škôl? Dôležitou prioritou súčasného školstva je oblasť finančnej gramotnosti, ktorú školy v rámci svojho školského vzdelávacieho programu realizujú buď ako prierezovú tému, alebo prostredníctvom samostatných predmetov, rôznych projektov, besied a iných aktivít. Hovoriť o tejto téme a realizovať aktivity je úlohou školy v príprave žiakov na reálny praktický život. Otázka financií, pôžičiek, úverov je súčasťou života našich žiakov. Významným cieľom je upriamovať pozornosť na otázku hodnôt, hľadania osobného šťastia v materiálnych veciach, života na dlh. Je potrebné konfrontovať názory mladých ľudí a učiť ich kriticky myslieť.

Preto ďakujeme za vysokú účasť preventistom základných škôl, OZ Fénix za odborný posun pedagógov a podnety pre prácu so žiakmi.

Zároveň je toto občianske združenie svetlým bodom a pomocou pre všetkých tých, ktorí sa topia v spleti pôžičiek a nevládzu sa s nimi vysporiadať. Nebojme sa zavolať, poprosiť o radu alebo aj intenzívnejšiu pomoc.

Odporúčame:

OZ Fénix

Centrum právnej pomoci

img_0288

img_0287

Zverejnené v kategórií Aktivity

KOMISIA PREVENCIE POČAS TÝŽDŇA MOBILITY

Komisia prevencie protispoločenskej činnosti mesta Lučenec sa tiež zapojila do Týždňa mobility. V spolupráci so ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci a Mestskou políciou v Lučenci sme vytvorili informačný leták zameraný na rôzne problematické oblasti ako napríklad IT prevencia, obezita, protidrogová prevencia, ochrana občanov, finančná gramotnosť a v uliciach mesta sme počas utorka a stredy 20. – 21. 9.2016 rozdávali tieto letáky. Zamerali sme poznornosť na študentov i starších občanov. Dôležitými informáciami boli kontakty, na koho sa v prípade potreby obrátiť.

14446172_10209957326360196_1636072543545775124_n

Zverejnené v kategórií Aktivity

PREDNÁŠKA PRE PREVENTISTOV ZÁKLADNÝCH ŠKôL

FÉNIX združenie na ochranu a presadzovanie ľudských práv

Advokátska kancelária JUDr. Andreja Cifru  z Lučenca

v spolupráci s

Mestským úradom v Lučenci, Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

a Komisiou prevencie protispoločenskej činnosti Mesta Lučenec

pozývajú preventistov základných škôl na prednášku s tematikou z oblasti finančnej gramotnosti

Program:
Predstavenie Fénix združenia na ochranu a presadzovanie ľudských práv, význam pomoci, skúsenosti z praxe a diskusia. Predpokladaná dĺžka prednáška 2 hodiny vrátane diskusie.

Miesto konania: sála č. 6 DK B. S. Timravy v Lučenci

Termín: 4.10.2016 o 15,00 h

Na aktivitu sa prihlasujte e-mailom na: kancelaria.fenix@gmail.com

Do predmetu mailu uveďte: prednáška Fénix pre preventistov

Tešíme sa na Vašu účasť!

Zverejnené v kategórií Aktivity