Zasadnutie 26.5.2016

Zasadnutie_26.5.2016

Posted in Zasadnutia

Združenie FÉNIX

Združenie na ochranu a presadzovanie ľudských práv

FÉNIX

http://fenixzdruzenie.sk/

 

Posted in Dôležité odkazy

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – DôLEŽITÁ SÚČASŤ PREVENCIE NA ŠKOLÁCH

12. mája 2016 sa Mgr. Gabriela Aláčová zúčastnila pracovného stretnutia s členmi združenia na ochranu presadzovanie ľudských práv FÉNIX: JUDr. Andrejom Cifrom, Mgr. Veronikou Chudjakovou.

Témou stretnutia boli rôzne otázky, možnosti spolupráce komisie prevencie so združením v ďalšom období a návrh konkrétnych riešení v otázke prevencie a rozvoji finančnej gramotnosti.

Výstupmi so stretnutia boli:

  • príprava odborného stretnutia pre preventistov škôl v Lučenci a z škôl v okolí Lučenca v školskom roku 2016/17,
  • spolupráca so ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci v školskom roku 2016/17 pri realizácii pravidelných besied so žiakmi 9. ročníka v súvislosti s problematikou finančnej gramotnosti (zmluvy, úvery, pôžičky, riziká, otázky zodpovednosti a pod.)
  • sprostredkovanie informácií Mgr. Gabrielou Aláčovou na najbližšej porade riaditeľov, poskytnutie propagačných materiálov pre riaditeľov škôl s možnosťou zverejňovania na webových stránkach škôl s cieľom informovania zamestnancov škôl i rodičov

http://fenixzdruzenie.sk/

Posted in Aktivity

OCENENIE PREVENTISTOV ZÁKLADNÝCH ŠKôL

24. marca 2016 pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo Mesto Lučenec na návrh Komisie prevencie protispoločenských činností 2 preventistov a jeden školský kolektív za dlhodobú aktívnu prácu v oblasti prevencie.

Z rúk viceprimátora mesta Lučenec a predsedu komisie Mgr. Pavla Baculíka si ocenenia prevzali:

Monika Szabóová – ZŠ L. Novomeského
Bronislava Gulánová – ZŠ Vajanského
ZŠ M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8

2

connect_photo.php

Posted in Aktivity

Zasadnutie 21.4.2016

Zasadnutie_21.4.2016

Posted in Zasadnutia

Zasadnutie 17.3.2016

Zasadnutie_17.3.2016

Posted in Zasadnutia

NAPÍŠTE NÁM

E-mail: komisiaprevencie@gmail.com

Posted in Kontakt