Metodický deň pre materské a základné školy

ZŠ M. R. Štefánika Lučenec v spolupráci s Komisiou protispoločenskej činnosti Mesta Lučenec a CPPPaP Lučenec pripravili pre riaditeľov, pedagógov a preventistov materských a základných škôl dňa 7.6.2018 metodický deň v krásnych priestoroch Radnice Lučenec.

Podujatie bolo zorganizované v rámci projektu Odstránenie spoločenských bariér – základ spoločného úspechu, prostredníctvom ktorého získala ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci finančné zdroje na piatich asistentov učiteľa, školského psychológa a sociálneho pedagóga, čo základnej škole umožnilo vytvorenie inkluzívneho tímu.

Najdôležitejším bolo však spoločné stretnutie s cieľom poskytnúť príklady dobrej praxe – prezentovať programy, odborníkov, vymeniť si skúsenosti, diskutovať, inšpirovať sa pre skvalitňovanie každodennej pedagogickej praxe.

V odbornom programe vystúpili:

Mgr. Mariana Krupová, školská psychologička a Mgr. Monika Zakovičová sociálna pedagogička ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci, ktoré hovorili predovšetkým o každodennej intervencii v školských kolektívoch, individuálnej terapii so žiakmi, spolupráci s vedením školy, pedagógmi a rodičmi.

Mgr. Dušana Bieleszová, renomovaná mediátorka https://www.skolska-mediacia.sk/, šéfredaktorka portálu direktor.sk a časopisu Manažment školy v praxi, priblížila problematiku školskej a rovesníckej mediácie v prostredí škôl.

Ing. Agnesa Setničková, zástupkyňa riaditeľky školy na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci inšpirovala kolegov Programom vyučovania šťastia http://hodinastastia.sk/, ktorý je postavený na výsledkoch pozitívnej psychológie.

Mgr. Michaela Zubčeková Tatárová PhD. z CPPPaP Lučenec priblížila zúčastneným otázku dieťaťa s aspergerovým syndrómom v prostredí škôl.

Spoločné stretnutie prinieslo potrebu ďalšieho stretávania sa a výmeny skúseností, názorov. Otvoril sa nám priestor pre diskusie smerujúce k otázkam ako emociálna inteligencia a scitlivovanie detí, potreba detí zameraná na aktívne počúvanie a komunikáciu s nimi. Prezentovali sa podnetné programy ako Školská a rovesnícka mediácia a Program vyučovania šťastia. Ďalšou oblasťou bola problematika inklúzie, pri ktorej si uvedomujeme, že je pre nás výzvou a spoločne sa učíme.

Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy, člen Komisie prevencie protispoločenskej činnosti Mesta Lučenec

 

 

 

 

Reklamy
Zverejnené v kategórií Nezaradené

Pozvánka na metodický deň 7.6.2018

Pozvánka – metodický deň pre pedagógov 7.6.2018

Zverejnené v kategórií Nezaradené

Zasadnutie 21.3.2017

Zasadnutie_21.3.2017

Zverejnené v kategórií Zasadnutia

POZVÁNKA PRE PREVENTISTOV

Milí pedagogickí a odborní zamestnanci,

dovoľujeme si Vás pozvať na workshop, ktorý je zameraný na poskytnutie poradenstva vo vašej náročnej práci. Téma workshopu sa bude týkať rozvoja osobnosti detí, žiakov prostredníctvom príbehov.

Ako bojovať proti povrchnosti dnešného sveta?

 Ako sa priblížiť k deťom a dať im priestor na zdraví rozvoj ich osobnosti?

Na podobné otázky budeme hľadať spoločne odpovede pomocou knihy s názvom Moje zázračné príbehy, alebo o čom deti (ne)hovoria. Predstaví vám ju samotná autorka, psychologička Andrea Nagyová. V rámci stretnutia bude možné aj zakúpenie si kníh.

Workshop je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov MŠ, ZŠ – 1.stupňa, odborných zamestnancov školských zariadení a zamestnancov pracujúcich s deťmi.

Workshop sa uskutoční dňa 14. 3. 2017  o 9.30  do 12.30 hod. v priestoroch Divadla B.S. Timravy v Lučenci.

V prípade záujmu sa prihláste kliknutím na tento link:

https://docs.google.com/forms/d/1i0-q72Et2gtRKE3Bzy3IWV2mccdiCPzqzjjPYzkDGvc/edit

Zverejnené v kategórií Aktivity

BESEDA O KNIHE MENGELEHO DIEVČA

27. januára si pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Prežila ho aj Lučenčanka Viola Stern Fischerová. V piatok 27. januára 2017 v  Radnici v Lučenci sprostredkovala jej príbeh žiakom základných a stredných škôl ako aj občanom mesta Lučenec na besede Veronika Homolová Tóthová.

Príbeh spracovala v knihe Mengeleho dievča a na besede opísala žiakom hrôzy vojny, ktoré musela prežiť. Viola Fischerová prežila štyri koncentračné tábory, Mengeleho pokusy a nakoniec nacistom utiekla.

Dojímavý príbeh chytil za srdce aj žiakov základných a stredných škôl, pre ktorých je príbeh mementom pred nástrahami extrémizmu a intolerancie v spoločnosti.

Petra Šoltésová, žiačka 9. ročníka ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

V knihe sa mi veľmi páčilo, ako je všetko podrobne opísané. Pri niektorých stranách som si aj poplakala. Je hrozné, čo všetko si musela pani Viola vytrpieť v koncentračných táboroch, ale aj na ceste do nich. Som veľmi rada, že som sa mohla besedy zúčastniť. Bolo smutné aj počúvať, ako spolu plakali, keď jej pani Viola  o všetkom rozprávala. Dozvedela som sa aj to, že sa o pani Violke natočil aj dokument Neumlčaní. Určite si ho pozriem.

Žaneta Pitňová, žiačka 9. ročníka ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

Beseda bola veľmi zaujímavá ako samotná kniha. Kniha, ale aj beseda boli pre mňa, ako 15 – ročné dievča, veľmi inšpirujúce a poučné. Tá kniha mi dala toho viac o období, v ktorom som nežila. Veľa som o ňom čítala na wikipédii a na internete. Som vďačná za príležitosť, ktorá sa mi naskytla a mohla som ísť na túto besedu.

Zverejnené v kategórií Aktivity

Zasadnutie 25.1.2017

Zasadnutie 25.1.2017

Zverejnené v kategórií Nezaradené

Zasadnutie 7.12.2016

Zasadnutie 7.12.2016

 

Zverejnené v kategórií Zasadnutia